Wat kan urenregistratie jouw bedrijf opleveren?

Wat kan urenregistratie jouw bedrijf opleveren?

Bij veel mensen roept de term urenregistratie een negatieve associatie op. Wanneer je met elkaar samenwerkt, is het belangrijk om elkaar te kunnen vertrouwen. Waarom is urenregistratie nodig? Wat levert het zowel de werkgever als de werknemer op? Dit artikel geeft je inzicht in de voordelen van een urenregistratie.

Duidelijkheid voor alle partijen

Een duidelijk en groot voordeel van urenregistratie is natuurlijk de duidelijkheid die het geeft. Zeker wanneer je werkt met een geautomatiseerd systeem met in- en uitklokken bij aankomst en vertrek, is de kans op discussie over het gewerkte aantal uren klein.

Hoe meer discipline medewerkers hebben in het hanteren van het systeem, hoe meer duidelijkheid de uitkomsten geven. Voor de werkgever is dit prettig, want de kans op fraude is bijvoorbeeld klein. Medewerkers kunnen niet worden uitbetaald voor uren, die zij niet maken. Aan de andere kant geeft het ook medewerkers ondersteuning. Wanneer je regelmatig overwerkt, staat ook dit helder geregistreerd. Je kunt makkelijker met je leidinggevende afspraken hierover maken. Het saldo van je gewerkte uren is voor iedereen duidelijk.

Een goede basis voor controle van het uitbetaalde salaris

We hebben het helaas allemaal wel eens meegemaakt, namelijk twijfels bij het uitbetaalde salaris. Vaak geeft het veel moeite om uit te zoeken of, en zo ja waar in het proces van uitbetalen het is mis gegaan. Heeft de salarisadministratie bijvoorbeeld niet de juiste informatie ontvangen? Of zijn de getallen niet goed verwerkt in de uitbetaling van het salaris?

Voor de medewerker is deze situatie altijd heel vervelend. Een goed geïmplementeerd systeem van urenregistratie zorgt ervoor dat de kans op fouten verkleind worden. Zeker wanneer er sprake is van een geautomatiseerd systeem aangesloten op de salarisadministratie gaat de uitbetaling van het salaris in vrijwel alle gevallen correct! Dat is voor de medewerker een groot voordeel.

Belangrijke sturingsinformatie

Als leidinggevende biedt een goede urenregistratie veel inzicht. Is de bezetting van je team voldoende op orde? Klopt de inzet van uren met de productie? Is er veel uitval door vakantie en ziekte? En kunnen we deze mogelijk beter spreiden? Kortom een urenregistratie biedt waardevolle managementinformatie, wanneer je deze bekijkt op teamniveau. De getallen zeggen zeker niet alles, maar als goede leidinggevende is dit een mooie aanleiding om met een team in gesprek te gaan. Je kunt samen bepalen wat er goed gaat op dit gebied en wat er beter kan.

© Pexels.com

Indicatie van het wel en wee van de medewerkers

Tot slot kan de urenregistratie op niveau van de individuele medewerker ook belangrijke signalen geven. Soms maken medewerkers bijvoorbeeld langdurig ontzettend veel overuren. Ze voelen zich wellicht uitermate verantwoordelijk en vangen alle uitval binnen een team op. Soms spelen er financiële problemen in de thuissituatie, die maken dat een medewerker veel extra uren maakt. Op den duur kan dit nadelig uitpakken voor de gezondheid van de medewerker. Ook deze signalen zijn dus waardevol om op te pikken uit de urenregistratie.

Urenregistratie heeft een bedrijf veel te bieden! Dit geldt zowel voor de werkgever als de werknemer.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *